Algemeenheden van de zon

Schijnbare gemiddelde middellijn 31´ 59´´,26
Straal 696 000 km = 109,1 maal de aardstraal
Oppervlakte 11 908 maal de aardoppervlakte
Volume 1 299 410 maal het volume der aarde
Massa 332 946 maal de massa der aarde
Gemiddelde dichtheid 0,255 maal deze der aarde = 1,408 maal deze van water
Versnelling van de zwaartekracht aan de zonsequator 274 m/s² = 28 maal deze der aarde
Siderische omwentelingstijd van de vlekken (breedte 16°) 25,38 dagen
Gemiddelde duur van een cyclus der zonnevlekken 10,9 jaren
Zonneconstante 1366 Wm-2
Equatoriale horizontale parallax op de gemiddelde afstand 8´´,794143
Gemiddelde afstand tot de aarde 149,6 x 10⁶ km
Helling van de zonsequator op de ecliptica 7° 52´,3
Lengte van de klimmende knoop van de zonsequator, op de eclip­tica geteld 76° 01´ ,5
Middelbare helling van de ecliptica op 1 januari 2019 23° 26´ 12´´ ,55
Ware helling van de ecliptica, op 1 januari 2019 23° 26´ 07´´ ,84
Ware helling van de ecliptica, op 1 juli, 2019 23° 26´ 08´´ ,93
Ware helling van de ecliptica, op 31 december 2019 23° 26´ 10´´ ,34
Waarde van de algemene precessie (per Juliaanse eeuw) 5029´´ ,2272
Nutatieconstante (epoche 2000) 9´´ ,2052
Aberratieconstante (epoche 2000) 20´´ ,49552
Middelbare lengte van het perigeum op 1 Januari 2019 te Oh (we­reldtijd; voor de middelbare equinox van de dag) 283° 15´ 50´´ ,5
Gemiddelde jaarlijkse beweging van het perigeum 61´´ ,89
Lengte van de klimmende knoop van het onveranderlijk vlak op de ecliptica van 1850 106° 14´ 06´´
Helling van het onveranderlijk vlak, op de ecliptica van 1850 1° 35´ 19´´
Siderisch jaar 365,256 362 dagen = 365d 06h 09m 09s,6
Tropisch jaar 365,242 188 dagen = 365d 05h 48m 45s,1
Anomalistisch jaar 365,259 636 dagen = 365d 06h 13m 52s,5

Aanvang der astronomische jaargetijden

Lente 20 maart om 21h 58m
Zomer 21 juni om 15h 54m
Herfst 23 september om 7h 50m
Winter 22 december om 4h 19m

Synodische zonnewentelingen

NummerBegin van de wentelingen
2213 2019 Janvier -- Januari 16,83
2214 Février -- Februari 13,17
2215 Mars -- Maart 12,50
2216 Avril -- April 8,80
2217 Mai -- Mei 6,05
2218 Juin -- Juni 2,27
2219 Juin -- Juni 29,47
2220 Juillet -- Juli 26,67
2221 Août -- Augustus 22,90
2222 Septembre -- September 19,16
2223 Octobre -- Oktober 16,44
2224 Novembre -- November 12,74
2225 Décembre -- December 10,05


Terre au périhélie: 3 janvier à 5h. | Aarde in het perihelium: 3 januari om 5h.
Terre à l'aphélie: 4 juillet à 22h. | Aarde in het aphelium: 4 juli om 22h.