Algemeenheden van de zon

Schijnbare gemiddelde middellijn 31´ 59´´,26
Straal 696 000 km = 109,1 maal de aardstraal
Oppervlakte 11 908 maal de aardoppervlakte
Volume 1 299 410 maal het volume der aarde
Massa 332 946 maal de massa der aarde
Gemiddelde dichtheid 0,255 maal deze der aarde = 1,408 maal deze van water
Versnelling van de zwaartekracht aan de zonsequator 274 m/s² = 28 maal deze der aarde
Siderische omwentelingstijd van de vlekken (breedte 16°) 25,38 dagen
Gemiddelde duur van een cyclus der zonnevlekken 10,9 jaren
Zonneconstante 1366 Wm-2
Equatoriale horizontale parallax op de gemiddelde afstand 8´´,794143
Gemiddelde afstand tot de aarde 149,6 x 10⁶ km
Helling van de zonsequator op de ecliptica 7° 52´,3
Lengte van de klimmende knoop van de zonsequator, op de eclip­tica geteld 76° 00´ ,7
Middelbare helling van de ecliptica op 1 januari 2018 23° 26´ 13´´ ,02
Ware helling van de ecliptica, op 1 januari 2018 23° 26´ 05´´ ,66
Ware helling van de ecliptica, op 1 juli, 2018 23° 26´ 06´´ ,66
Ware helling van de ecliptica, op 31 december 2018 23° 26´ 07´´ ,86
Waarde van de algemene precessie (per Juliaanse eeuw) 5029´´ ,2051
Nutatieconstante (epoche 2000) 9´´ ,2052
Aberratieconstante (epoche 2000) 20´´ ,49552
Middelbare lengte van het perigeum op 1 Januari 2018 te Oh (we­reldtijd; voor de middelbare equinox van de dag) 283° 14´ 48´´ ,6
Gemiddelde jaarlijkse beweging van het perigeum 61´´ ,89
Lengte van de klimmende knoop van het onveranderlijk vlak op de ecliptica van 1850 106° 14´ 06´´
Helling van het onveranderlijk vlak, op de ecliptica van 1850 1° 35´ 19´´
Siderisch jaar 365,256 362 dagen = 365d 06h 09m 09s,6
Tropisch jaar 365,242 188 dagen = 365d 05h 48m 45s,1
Anomalistisch jaar 365,259 636 dagen = 365d 06h 13m 52s,5

Aanvang der astronomische jaargetijden

Lente 20 maart om 16h 15m
Zomer 21 juni om 10h 07m
Herfst 23 september om 1h 54m
Winter 21 december om 22h 23m

Synodische zonnewentelingen

NummerBegin van de wentelingen
2200 2018 Janvier -- Januari 27,28
2201 Février -- Februari 23,62
2202 Mars -- Maart 22,94
2203 Avril -- April 19,22
2204 Mai -- Mei 16,46
2205 Juin -- Juni 12,66
2206 Juillet -- Juli 9,86
2207 Août -- Augustus 6,07
2208 Septembre -- September 2,31
2209 Septembre -- September 29,58
2210 Octobre -- Oktober 26,87
2211 Novembre -- November 23,17
2212 Décembre -- December 20,49


Terre au périhélie: 3 janvier à 6h. | Aarde in het perihelium: 3 januari om 6h.
Terre à l'aphélie: 6 juillet à 17h. | Aarde in het aphelium: 6 juli om 17h.